List of Pin Codes in Uttarakhand State

PIN CodePIN Code Place NameStateDistrict
244711RamnagarUttarakhandNainital
244712JaspurUttarakhandUdham Singh Nagar
244713KashipurUttarakhandUdham Singh Nagar
244714KashipurUttarakhandUdham Singh Nagar
244715RamnagarUttarakhandNainital
244716KashipurUttarakhandUdham Singh Nagar
244717JaspurUttarakhandUdham Singh Nagar
246001PauriUttarakhandGarhwal
246113PauriUttarakhandGarhwal
246121YamkeshwarUttarakhandGarhwal
246122LansdowneUttarakhandGarhwal
246123ThaliSainUttarakhandGarhwal
246124KotdwaraUttarakhandGarhwal
246125SrinagarUttarakhandGarhwal
246127KotdwaraUttarakhandGarhwal
246128LansdowneUttarakhandGarhwal
246129SatpuliUttarakhandGarhwal
246130PauriUttarakhandGarhwal
246131SatpuliUttarakhandGarhwal
246132SatpuliUttarakhandGarhwal
246135Chaubatttakhal (Sundarai)UttarakhandGarhwal
246141JhakoliUttarakhandRudraprayag
246142KotdwaraUttarakhandGarhwal
246144KotdwaraUttarakhandGarhwal
246146PauriUttarakhandGarhwal
246147SrinagarUttarakhandGarhwal
246148PauriUttarakhandGarhwal
246149KotdwaraUttarakhandGarhwal
246155LansdowneUttarakhandGarhwal
246159PauriUttarakhandGarhwal
246161DhoomakotUttarakhandGarhwal
246162Chaubatttakhal (Sundarai)UttarakhandGarhwal
246163PauriUttarakhandGarhwal
246164PauriUttarakhandGarhwal
246165PauriUttarakhandGarhwal
246166PauriUttarakhandGarhwal
246167Chaubatttakhal (Sundarai)UttarakhandGarhwal
246169Chaubatttakhal (Sundarai)UttarakhandGarhwal
246170LansdowneUttarakhandGarhwal
246171RudraprayagUttarakhandRudraprayag
246172SatpuliUttarakhandGarhwal
246173LansdowneUttarakhandGarhwal
246174SrinagarUttarakhandGarhwal
246175PauriUttarakhandGarhwal
246176PauriUttarakhandGarhwal
246177ThaliSainUttarakhandGarhwal
246185SrinagarUttarakhandGarhwal
246186DevprayagUttarakhandTehri Garhwal
246189LansdowneUttarakhandGarhwal
246191KotdwaraUttarakhandGarhwal
246192KotdwaraUttarakhandGarhwal
246193LansdowneUttarakhandGarhwal
246275ThaliSainUttarakhandGarhwal
246276ThaliSainUttarakhandGarhwal
246277DhoomakotUttarakhandGarhwal
246278ThaliSainUttarakhandGarhwal
246279DhoomakotUttarakhandGarhwal
246280DhoomakotUttarakhandGarhwal
246281KotdwaraUttarakhandGarhwal
246285ThaliSainUttarakhandGarhwal
246401ChamoliUttarakhandChamoli
246419UkhimathUttarakhandRudraprayag
246421RudraprayagUttarakhandRudraprayag
246422JoshimathUttarakhandChamoli
246423JoshimathUttarakhandChamoli
246424ChamoliUttarakhandChamoli
246425UkhimathUttarakhandRudraprayag
246426ChamoliUttarakhandChamoli
246427TharaliUttarakhandChamoli
246428GairSainUttarakhandChamoli
246429RudraprayagUttarakhandChamoli
246431GairSainUttarakhandChamoli
246435ChamoliUttarakhandChamoli
246438RudraprayagUttarakhandRudraprayag
246439UkhimathUttarakhandRudraprayag
246440GairSainUttarakhandChamoli
246441TharaliUttarakhandChamoli
246442RudraprayagUttarakhandRudraprayag
246443JoshimathUttarakhandChamoli
246444KarnaprayagUttarakhandChamoli
246445UkhimathUttarakhandRudraprayag
246446KarnaprayagUttarakhandChamoli
246447JoshimathUttarakhandChamoli
246448RudraprayagUttarakhandRudraprayag
246449ChamoliUttarakhandChamoli
246450PokhariUttarakhandChamoli
246451KarnaprayagUttarakhandChamoli
246452KarnaprayagUttarakhandChamoli
246453TharaliUttarakhandChamoli
246454KarnaprayagUttarakhandChamoli
246455TharaliUttarakhandChamoli
246456KarnaprayagUttarakhandChamoli
246458ChamoliUttarakhandChamoli
246469UkhimathUttarakhandRudraprayag
246471UkhimathUttarakhandRudraprayag
246472ChamoliUttarakhandChamoli
246473PokhariUttarakhandChamoli
246474KarnaprayagUttarakhandChamoli
246475JhakoliUttarakhandRudraprayag
246476UkhimathUttarakhandRudraprayag
246481TharaliUttarakhandChamoli
246482TharaliUttarakhandChamoli
246483JoshimathUttarakhandChamoli
246486GairSainUttarakhandChamoli
246487KarnaprayagUttarakhandChamoli
246488KarnaprayagUttarakhandChamoli
246489TharaliUttarakhandChamoli
246495RudraprayagUttarakhandRudraprayag
247656RoorkeeUttarakhandHardwar
247661RoorkeeUttarakhandHardwar
247663HardwarUttarakhandHardwar
247664RoorkeeUttarakhandHardwar
247665RoorkeeUttarakhandHardwar
247666RoorkeeUttarakhandHardwar
247667RoorkeeUttarakhandHardwar
247670RoorkeeUttarakhandHardwar
247671LaksarUttarakhandHardwar
248001DehradunUttarakhandDehradun
248002DehradunUttarakhandDehradun
248003DehradunUttarakhandDehradun
248004DehradunUttarakhandDehradun
248005DehradunUttarakhandDehradun
248006DehradunUttarakhandDehradun
248007DehradunUttarakhandDehradun
248008DehradunUttarakhandDehradun
248009DehradunUttarakhandDehradun
248010DehradunUttarakhandDehradun
248102DehradunUttarakhandDehradun
248110DehradunUttarakhandDehradun
248115DehradunUttarakhandDehradun
248119ChakrataUttarakhandDehradun
248121DehradunUttarakhandDehradun
248122DehradunUttarakhandDehradun
248123ChakrataUttarakhandDehradun
248124ChakrataUttarakhandDehradun
248125VikasnagarUttarakhandDehradun
248126DehradunUttarakhandDehradun
248140RishikeshUttarakhandDehradun
248141DehradunUttarakhandDehradun
248142VikasnagarUttarakhandDehradun
248143RishikeshUttarakhandDehradun
248145RishikeshUttarakhandDehradun
248146DehradunUttarakhandDehradun
248148VikasnagarUttarakhandDehradun
248152DehradunUttarakhandDehradun
248158KalsiUttarakhandDehradun
248159KalsiUttarakhandDehradun
248160DehradunUttarakhandDehradun
248161RishikeshUttarakhandDehradun
248164KalsiUttarakhandDehradun
248165KalsiUttarakhandDehradun
248167VikasnagarUttarakhandDehradun
248171DehradunUttarakhandDehradun
248179DehradunUttarakhandDehradun
248195DehradunUttarakhandDehradun
248196ChakrataUttarakhandDehradun
248197VikasnagarUttarakhandDehradun
248198VikasnagarUttarakhandDehradun
248199BrinadUttarakhandDehradun
248202NarendranagarUttarakhandTehri Garhwal
248252KalsiUttarakhandDehradun
249001TehriUttarakhandTehri Garhwal
249121JakhanidharUttarakhandTehri Garhwal
249122DevprayagUttarakhandTehri Garhwal
249123PratapnagarUttarakhandTehri Garhwal
249126DevprayagUttarakhandTehri Garhwal
249130TehriUttarakhandTehri Garhwal
249131TehriUttarakhandTehri Garhwal
249132TehriUttarakhandTehri Garhwal
249134ChinyalisaurUttarakhandUttarkashi
249135BhatwariUttarakhandUttarkashi
249137NarendranagarUttarakhandGarhwal
249141RajgarhiUttarakhandUttarkashi
249142NarendranagarUttarakhandTehri Garhwal
249145TehriUttarakhandTehri Garhwal
249146NarendranagarUttarakhandTehri Garhwal
249147NarendranagarUttarakhandTehri Garhwal
249151DundaUttarakhandUttarkashi
249152DundaUttarakhandUttarkashi
249155GhansaliUttarakhandTehri Garhwal
249156PratapnagarUttarakhandTehri Garhwal
249161DevprayagUttarakhandTehri Garhwal
249162GhansaliUttarakhandTehri Garhwal
249165PratapnagarUttarakhandUttarkashi
249171RajgarhiUttarakhandUttarkashi
249175NarendranagarUttarakhandTehri Garhwal
249180DhanaultiUttarakhandTehri Garhwal
249181GhansaliUttarakhandTehri Garhwal
249185MoriUttarakhandUttarkashi
249186DhanaultiUttarakhandTehri Garhwal
249192NarendranagarUttarakhandTehri Garhwal
249193BhatwariUttarakhandUttarkashi
249194BhatwariUttarakhandUttarkashi
249196ChinyalisaurUttarakhandUttarkashi
249199TehriUttarakhandTehri Garhwal
249201RishikeshUttarakhandDehradun
249202RishikeshUttarakhandDehradun
249203RishikeshUttarakhandDehradun
249204RishikeshUttarakhandDehradun
249205RishikeshUttarakhandDehradun
249301PauriUttarakhandGarhwal
249302YamkeshwarUttarakhandGarhwal
249304YamkeshwarUttarakhandGarhwal
249306YamkeshwarUttarakhandGarhwal
249401HardwarUttarakhandHardwar
249402HardwarUttarakhandHardwar
249403HardwarUttarakhandHardwar
249404HardwarUttarakhandHardwar
249407HardwarUttarakhandHardwar
249408HardwarUttarakhandHardwar
249410HardwarUttarakhandHardwar
249411HardwarUttarakhandHardwar
254716BajpurUttarakhandUdham Singh Nagar
262123BajpurUttarakhandUdham Singh Nagar
262308KhatimaUttarakhandUdham Singh Nagar
262309Poornagiri (Tanakpur)UttarakhandChampawat
262310Poornagiri (Tanakpur)UttarakhandChampawat
262311SitarganjUttarakhandUdham Singh Nagar
262312KhatimaUttarakhandUdham Singh Nagar
262401BajpurUttarakhandUdham Singh Nagar
262404HaldwaniUttarakhandNainital
262405SitarganjUttarakhandUdham Singh Nagar
262501PithoragarhUttarakhandPithoragarh
262502PithoragarhUttarakhandPithoragarh
262519PithoragarhUttarakhandPithoragarh
262520PithoragarhUttarakhandPithoragarh
262521PithoragarhUttarakhandPithoragarh
262522GangolihatUttarakhandPithoragarh
262523ChampawatUttarakhandChampawat
262524LohaghatUttarakhandChampawat
262525LohaghatUttarakhandChampawat
262526PithoragarhUttarakhandPithoragarh
262527LohaghatUttarakhandChampawat
262528PatiUttarakhandChampawat
262529PithoragarhUttarakhandPithoragarh
262530PithoragarhUttarakhandPithoragarh
262531BerinagUttarakhandPithoragarh
262532GangolihatUttarakhandPithoragarh
262533BerinagUttarakhandPithoragarh
262534BerinagUttarakhandPithoragarh
262541DidihatUttarakhandPithoragarh
262542DidihatUttarakhandPithoragarh
262543DidihatUttarakhandPithoragarh
262544DharchulaUttarakhandPithoragarh
262545DharchulaUttarakhandPithoragarh
262546DharchulaUttarakhandPithoragarh
262547DharchulaUttarakhandPithoragarh
262550DidihatUttarakhandPithoragarh
262551DidihatUttarakhandPithoragarh
262552BerinagUttarakhandPithoragarh
262553MunsiariUttarakhandPithoragarh
262554MunsiariUttarakhandPithoragarh
262555MunsiariUttarakhandPithoragarh
262561PithoragarhUttarakhandPithoragarh
262571PithoragarhUttarakhandPithoragarh
262574BhanoliUttarakhandAlmora
262575MunsiariUttarakhandPithoragarh
262576DharchulaUttarakhandPithoragarh
262580PatiUttarakhandChampawat
263001NainitalUttarakhandNainital
263002NainitalUttarakhandNainital
263126NainitalUttarakhandNainital
263127NainitalUttarakhandNainital
263128NainitalUttarakhandNainital
263129NainitalUttarakhandNainital
263131Kosya KutauliUttarakhandNainital
263132NainitalUttarakhandNainital
263134BetalghatUttarakhandNainital
263135Kosya KutauliUttarakhandNainital
263136NainitalUttarakhandNainital
263138NainitalUttarakhandNainital
263139HaldwaniUttarakhandNainital
263140kaladhungiUttarakhandNainital
263141HaldwaniUttarakhandNainital
263143HaldwaniUttarakhandNainital
263144LalkuanUttarakhandNainital
263145KichhaUttarakhandUdham Singh Nagar
263146KhatimaUttarakhandUdham Singh Nagar
263148KichhaUttarakhandUdham Singh Nagar
263149KichhaUttarakhandUdham Singh Nagar
263152GadarpurUttarakhandUdham Singh Nagar
263153KichhaUttarakhandUdham Singh Nagar
263154SitarganjUttarakhandUdham Singh Nagar
263155NainitalUttarakhandNainital
263156NainitalUttarakhandNainital
263157DhariUttarakhandNainital
263158NainitalUttarakhandNainital
263159NainitalUttarakhandNainital
263160GadarpurUttarakhandUdham Singh Nagar
263162kaladhungiUttarakhandNainital
263163kaladhungiUttarakhandNainital
263164kaladhungiUttarakhandNainital
263309Poornagiri (Tanakpur)UttarakhandChampawat
263408GadarpurUttarakhandUdham Singh Nagar
263601AlmoraUttarakhandAlmora
263610KandaUttarakhandBageshwar
263620Garud (Purara)UttarakhandAlmora
263621DwarahatUttarakhandAlmora
263622BhanoliUttarakhandAlmora
263623BhanoliUttarakhandAlmora
263624AlmoraUttarakhandAlmora
263625AlmoraUttarakhandAlmora
263626BhanoliUttarakhandAlmora
263627SomeshwarUttarakhandAlmora
263628BageshwarUttarakhandBageshwar
263629SomeshwarUttarakhandAlmora
263630BageshwarUttarakhandBageshwar
263631KandaUttarakhandBageshwar
263632KapkotUttarakhandBageshwar
263633KapkotUttarakhandPithoragarh
263634KandaUttarakhandBageshwar
263635Garud (Purara)UttarakhandBageshwar
263636AlmoraUttarakhandAlmora
263637AlmoraUttarakhandAlmora
263638SomeshwarUttarakhandAlmora
263639Garud (Purara)UttarakhandBageshwar
263640KandaUttarakhandBageshwar
263641Garud (Purara)UttarakhandBageshwar
263642BageshwarUttarakhandBageshwar
263643AlmoraUttarakhandAlmora
263645RanikhetUttarakhandAlmora
263646Suit (Kujoli)UttarakhandAlmora
263651RanikhetUttarakhandAlmora
263652RanikhetUttarakhandAlmora
263653DwarahatUttarakhandAlmora
263654DwarahatUttarakhandAlmora
263655AlmoraUttarakhandAlmora
263656ChaukhutiyaUttarakhandAlmora
263658Bhikia SainUttarakhandAlmora
263659Bhikia SainUttarakhandAlmora
263660DwarahatUttarakhandAlmora
263661Bhikia SainUttarakhandAlmora
263662DwarahatUttarakhandAlmora
263663RanikhetUttarakhandAlmora
263664RanikhetUttarakhandAlmora
263665Bhikia SainUttarakhandAlmora
263667Bhikia SainUttarakhandAlmora
263675DwarahatUttarakhandAlmora
263676Suit (Kujoli)UttarakhandAlmora
263677RanikhetUttarakhandAlmora
263678SomeshwarUttarakhandAlmora
263679KapkotUttarakhandBageshwar
263680Bhikia SainUttarakhandAlmora
263681BageshwarUttarakhandAlmora
263683BhanoliUttarakhandAlmora
263684AlmoraUttarakhandAlmora
263686RanikhetUttarakhandAlmora
263687BhanoliUttarakhandAlmora